Tag Archives: felt clothing

Online Store/ Internet Winkel

Last weekend I openend my new online store with my handmade felted clothing and wearable art, so have a look around. If you have any comments and/or questions, please send me a message.

Afgelopen weekend heb ik mijn nieuwe internet winkel geopend met mijn handgemaakte vilten en kunstzinnige kleding. Neem gerust een kijkje. Als er vragen en/ of opmerkingen zijn hoor ik het graag.

Advertisements

Nuno Felted Collar/ Nuno Vilten Kraag

I promised you some more experiments with the technique I showed you last time. Well, here is a white Nuno felted collar which I am going to dye soon with vegetable dyes.  Or shall I leave this felted collar white? I am not sure yet. Anyway, I am going to experiment with vegetable dyes and the next time I am going to tell you more about it.

Nog wat meer experimenten met de techniek die ik de vorige keer heb laten zien.  Ik ben van plan om deze witte Nuno gevilte kraag binnenkort met plantaardige verfstoffen te verven. Of zal ik deze vilten kraag wit laten? Ik ben er nog niet zeker van. In ieder geval ga ik experimenteren met plantaardige verfstoffen en zal daar de volgende keer meer over vertellen.

Felted Collar/Vilten Kraag

I felted this very special collar from the hand dyed wool with silk I showed you a while ago on my blog. This felted collar has beautiful green, blue and red colors. It is a pity you cannot see that very well on the photo.  My experience is that particularly the analogous colors like, in this felted collar,  see blue and sea green, are always difficult  shooting. The felting was an experiment. However I am very pleased with the result. I am going to examine what I can do more with this technique. I hope to show you some of these experiments soon.

Ik heb deze bijzondere kraag gevilt van de handgeverfde wol met zijde die ik je een tijdje geleden op mijn blog heb laten zien. Deze vilten kraag heeft  mooie groene, blauwe en rode kleuren.  Het is jammer dat je dat niet zo goed op de foto kunt zien. Het zijn met name de analoge kleuren,  zoals in deze vilten kraag, zeeblauw en zeegroen, die zich moeilijk laten fotograferen. Het vilten was een experiment. Over het resultaat ben ik echter erg tevreden. Ik ga onderzoeken wat ik nog meer met deze techniek kan doen. Binnenkort laat ik hier wat van deze experimenten zien.

Fotoshoot Felted Clothing/Fotoshoot Vilten Kleding

Last Saturday we had a photoshoot and it was really fun. At one point the model saw this felted sample, of which everyone thinks it is a little felted hat. Well it is not.  But we had the idea of making a photograph of it. It was surprising to see what happened when I put this little felted ornament on the model. Isn’t she pretty?? A beautiful flower girl.

Afgelopen zaterdag hadden we een fotoshoot en het was erg leuk. Op een bepaald moment zag het model het vilten proefexemeplaar, waarvan iedereen denkt dat het een klein vilten hoedje is. Nou, niet dus. Maar we kwamen daardoor wel op het idee om er een foto van te maken. Het was verbazingwekkend om te zien wat er gebeurde toen ik het  vilten sieraad vastzette op het haar van het model. Is ze niet prachtig?? Een  mooi bloemenmeisje

Felted Shawl/Vilten Shawl

The grey days of winter in the Netherlands also have something special, although I can not always see that. But look at this beautiful grey and white shawl and you see what I mean.  When I felted this shawl I saw those different kinds of grey in the sky.  There sometimes is this beautiful  light in those grey days that is very uplifting. When felting this shawl it was very uplifting too. I guess when you wear this felted shawl it gives you this same feeling.

De grijze dagen van de winter in Nederland hebben ook iets speciaals,  al kan ik dat niet altijd zien. Kijk maar eens naar deze mooie grijs/witte vilten shawl dan kun je zien wat ik bedoel. Toen ik deze shawl aan het vilten was zag ik deze verschillende soorten grijs in de lucht. Soms openbaart zich dan tevens dit prachtige licht waardoor het grijs opeens minder grijs lijkt. Het is dan een uitdaging om ditzelfde licht ook in een vilten shawl te vangen. Het maakte de dag opeens wat “lichter” . Ik hoop dat, als je hem draagt, hetzelfde gebeurt.

Vilten Jasje vervolg / Felted Jacket continued

De vorige keer heb ik het een en ander verteld over het uitleggen van de wollen vezels.  Uit deze wirwar van vezels moet straks een hesje ontstaan. Het werk wordt nu natgemaakt met water en zeep , in bubbleplastic opgerold en bewerkt. Op de tweede foto is te zien dat het hesje al enigszins gekrompen is. Het rollen gaat dan nog  even door, waarna  de mal uit het hesje verwijderd wordt. Met behulp van warm water en eventueel nog wat zeep kneed ik het dan zodanig verder, totdat er een model ontstaat.  Het uiteindelijke resultaat is altijd weer een verrassing………

Last time I have told you something about laying down the wool. Soon, this tangle of fibres has to become a jacket. The work is now moistened with water and soap, rolled in bubbleplastic and manipulated. On the second picture you can see that the jacket has already been shrinking a bit. The rolling keeps on going for a while, then the mould is removed. With a little help of warm water and a bit of soap, I massage the surface until a model is created. The final result is always a surprise again……..

Hand felted jacket from merino wool on hand dyed chiffon silk
Handgevilt jasje van merinowol op handgeverfde chiffonzijde

Vilten hesje / Felted jacket

Bij het uitleggen van de wol voor het hesje moet ik er rekening mee houden dat de wollen vezels tijdens het vilten krimpen.  Ik werk daarom  met een krimppercentage van 50%. Dit betekent dat ik de gewenste maten verdubbel. Het is de bedoeling dat dit hesje naadloos gevilt gaat worden. De wollen vezels worden daarom zowel aan de voor- als aan de achterkant op een mal uitgelegd.Waar je op de foto tegenaan kijkt is de achterkant .  Ik heb de wollen vezels in verschillende richtingen uitgelegd , de wol zal dan tijdens het vilten ook in  verschillende richtingen krimpen, waardoor er een bepaald model ontstaat. Voor dit hesje heb ik verschillende roodtinten gebruikt om een zo levendig mogelijk geheel te krijgen. Door de verschillende zijden stoffen en de versieringen krijgt het hesje structuur.

Wordt vervolgd………

When I lay down the wool for the jacket I must keep in mind that the wool fibres will shrink during felting. That is why I work with a felting shrinkage of 50%.  So the final measurements have been doubled to get a good result later on. This jacket is going to be felted without any seems. That is why the woollen fibres have been layed down on both sides of  a mould. The side you are looking at on the picture is the rear side of the jacket.  I have been laying down the woollen fibres in different directions, so the wool will also be shrinking in different directions. This is because I want to have a good model for the jacket.

For this particular jacket I have used different kinds of red to obtain a fabric as vividly as a whole. The jacket gets structure by using silk fabrics and all kinds of decorations.

To be continued……..