Category Archives: inspiration

Magical Realism / Magisch Realisme

I made this picture in my own garden. A bird sitting on the head of the child I molded years ago. Isn’t this magic? Finding my inspiration in nature and human being, nature finds (my) art. You can use anything for inspiration, but you have to look in a different way than you normally do, if you know what I mean. Than, once in a while, you see this magical combination of nature and art. This picture is not edited.

Ik heb deze foto in mijn eigen tuin gemaakt. Dit hoofdje van een kind heb ik jaren geleden geboetseerd. Opeens zat er een vogel op en dan ook nog in deze houding. Is dit niet magisch? Terwijl ik mijn inspiratie o.a. in de natuur en de mens vind, vindt de natuur (mijn) kunst. Je kunt alles als inspiratie gebruiken, maar je moet op een andere manier kijken dan je normaal gewend bent, als je begrijpt wat ik bedoel. Dan, zo nu en dan, zie je deze magische combinatie van natuur en kunst. Deze foto is niet bewerkt.

Advertisements

Felting in Toscan? / Vilten in Toscane?

I have been in Tuscan! This has been on my wishlist for a very long time. What I did not expect was the huge crowds in Florence in this time of the year. Long queues of people waiting in front of every known museum. I did not have enough time to wait. It’s better to book the tickets for the museums you want to visit before you go to Florence. In stead of seeing the art in the museums, I cycled through the many streets in Florence. There I saw more art than you can imagine. An adventure by itself! I also explored the area in a Fiat 500. The Italians love this little and fuel efficient car! And in the mean time, me too!

In Pistoia I discovered the museum of Marino Marini (1901-1980). He is one of the most famous sculptors of our modern time.

I  also visited the largest and  most impressive stalactite caves of Europe. Enough inspiration!

Felt I did not discover (yet), except what you see on this picture…. Stalactite or sheepwool………?

Ik ben in Toscaan geweest! Dat stond al heel erg lang op mijn verlanglijstje. Wat ik echter niet verwacht had was de enorme drukte in Florence in deze tijd van het jaar. Lange rijen wachtende mensen bij elke bekende plek. Ik heb me niet bij deze rijen aangesloten, daar was de tijd te kort voor. Je bent gewaarschuwd. Je kunt beter on line kaartjes reserveren voor de musea die je in Florence wilt bezichtigen. Ik heb door de vele straatjes van Florence gefiets en ik kwam ogen en oren te kort. De stad is eigenlijk een groot museum waarbij je als voordeel hebt dat je niet hoeft te reserveren, noch in lange rijen hoeft te staan. Je hoeft alleen maar (met gevaar voor eigen leven) door de drukte te fietsen!  De omgeving heb ik verkend in een Fiat 500. De Italianen zijn gek op deze kleine en zuinige auto! Ik inmiddels ook!

In Pistoia ontdekte ik het museum van Marino Marini (1901-1980). Hij is een van de bekendste beeldhouwers van onze moderne tijd.

Ook vond ik de grootste en volgens mij ook indrukwekkendste druipsteengrotten van Europa! Inspiratie genoeg.

Vilt heb ik (nog) niet kunnen ontdekken, of toch..?.Druipsteen of schapenwol…….?

Inspiration for Felt Artists / Inspiratie voor Viltkunstenaars

The Singermuseum in Laren regularly has exhibitions which certainly are inspiring for felt artists too! I recently saw the beautiful glass objects  of Dorothé van Driel. This  glass sculptor posthumously received the Singer-award 2011. A selection of her work has been donated to the museum by the Foundation Dorothé van Driel. Highly recommended!

Het Singermuseum in Laren heeft regelmatig tentoonstellingen die zeker ook inspirerend zijn voor viltkunstenaars! Zo zag ik  de prachtige glazen objecten van Dorothe van Driel. Deze beeldhouwer in glas heeft onlangs postuum de Singerprijs 2011 uitgereikt gekregen. Een selectie van haar werk is door de Stichting Dorothé van Driel aan het museum geschonken. Absoluut een aanrader!

Color/Kleur

I was not really happy about the gray and rainy days recently. So I choose to work with a lot of color, with wool I dyed in  autumn. If you are in a “gray mood” I hope this also will  brigthen  your day a bit.

Ik werd niet echt vrolijk van de grijze en regenachtige dagen van de laatste tijd. Dus werken met veel kleur dan maar, met wol die ik in de herfst geverfd heb. Als je in een “grijze stemming”bent dan hoop ik dat ook jouw dag hiermee wat opgevrolijkt wordt.

Dankbaarheid/Gratitude

Deze week zijn wij aan een (relatief kleine) ramp ontsnapt. In het bos waar wij wonen breken de laatste tijd nogal wat takken af door de zware sneeuwval. Dus ik maakte me nogal zorgen toen ik zag dat er twee hele grote takken, vol met dikke plukken sneeuw, precies boven het dak van ons huis hingen. Ik had al  een aantal keren een ingeving  gekregen dat dit een gevaarlijke situatie was. De takken moesten er af. Twee grote, stoere (ja echt!), mannen met een hoogwerker hebben deze takken uiteindelijk  afgezaagd. Ik heb er met pijn in mijn hart naar gekeken, dat wel, want van de boom bleef niet veel meer over dan een kleine kruin. Maar wat bleek? Een van de takken was al zo ver ingescheurd dat hij elk moment naar beneden kon komen.  Ik voel me dankbaar en blij  dat we er op tijd bij waren en dat ik naar mijn intuïtie heb geluisterd. Anders was de voorspelling in mijn horoscoop voor 2011: “aannemers over de vloer” wel heel erg letterlijk uitgekomen. Wat is nu het verband met mijn viltwerk? Deze gebeurtenis bracht mij op het idee om in 2011 meer aandacht te geven aan de thema’s  dankbaarheid en intuïtie en dit mee te nemen in alles wat ik doe en wat plaats gaat vinden in 2011 . Dus, iedereen een Gelukkig Nieuwjaar!

This week we escaped from a (relatively small )disaster. In the forest where we live, branches break off a lot lately, because of the heavy snowfall. So I was rather concerned when I saw that two very large branches, filled with thick snow, where hanging exactly above our home. For a number of times I already had an intuitive warning that this was a dangerous situation. De branches had to be taken down. Two big, tough guys (yes really!), with a tower waggon finally cut off the branches. I have looked at it with pain in my heart, for sure, because there was not much more left of the tree  than a little crown. But what appeared? One of the branches had torn so far that it could have come down any moment. I am very grateful and glad that we managed it just in time and that I listened to my intuition. Otherwise the prediction of my horoscope for 2011: ” contractors in  my house” would have come true very literally. Now what is the connection with my felt work? Well, this event gave me the idea to pay more attention to the themes of gratitude and intuition en concider this in everything I do and what will take place in 2011. So Happy New Year everyone!

Lost inspiration

Last week I cleared away a lot of things I didn’t need anymore. It was a bit of a mess here in our house, so I felt a bit chaotic. It influenced my work or, frankly speaking,  nothing came out of my hands. So I have been busy in clearing the house. I have not finished yet, but the chaos has gone. It is a bit like autumn, although there are beautiful colors right here around us, like yellows, browns, greens and reds, sometimes because of the wind and the rain, it feels like the same chaotic situation as in my house and in my mind.  But then, almost from one day to another, when the leaves have fallen down, the atmosphere becomes calm and peaceful and then there is INSPIRATION again!

Inspiration

One day, when I had my tea, I, like I do every day, looked at the flowers on my table. I had bought them on the Tuesday market. They reminded me of the garden  I had  in the country some years ago. While I was dreaming a bit about that garden, I was suddenly attracted by the beauty of these flowers in front of me. So I took my camera and, looking through the lens, the flowers became even more beautiful. I forgot everything around me and took these inspiring photos. This could well be the beginning of a new way of felting.