Dankbaarheid/Gratitude

Deze week zijn wij aan een (relatief kleine) ramp ontsnapt. In het bos waar wij wonen breken de laatste tijd nogal wat takken af door de zware sneeuwval. Dus ik maakte me nogal zorgen toen ik zag dat er twee hele grote takken, vol met dikke plukken sneeuw, precies boven het dak van ons huis hingen. Ik had al  een aantal keren een ingeving  gekregen dat dit een gevaarlijke situatie was. De takken moesten er af. Twee grote, stoere (ja echt!), mannen met een hoogwerker hebben deze takken uiteindelijk  afgezaagd. Ik heb er met pijn in mijn hart naar gekeken, dat wel, want van de boom bleef niet veel meer over dan een kleine kruin. Maar wat bleek? Een van de takken was al zo ver ingescheurd dat hij elk moment naar beneden kon komen.  Ik voel me dankbaar en blij  dat we er op tijd bij waren en dat ik naar mijn intuïtie heb geluisterd. Anders was de voorspelling in mijn horoscoop voor 2011: “aannemers over de vloer” wel heel erg letterlijk uitgekomen. Wat is nu het verband met mijn viltwerk? Deze gebeurtenis bracht mij op het idee om in 2011 meer aandacht te geven aan de thema’s  dankbaarheid en intuïtie en dit mee te nemen in alles wat ik doe en wat plaats gaat vinden in 2011 . Dus, iedereen een Gelukkig Nieuwjaar!

This week we escaped from a (relatively small )disaster. In the forest where we live, branches break off a lot lately, because of the heavy snowfall. So I was rather concerned when I saw that two very large branches, filled with thick snow, where hanging exactly above our home. For a number of times I already had an intuitive warning that this was a dangerous situation. De branches had to be taken down. Two big, tough guys (yes really!), with a tower waggon finally cut off the branches. I have looked at it with pain in my heart, for sure, because there was not much more left of the tree  than a little crown. But what appeared? One of the branches had torn so far that it could have come down any moment. I am very grateful and glad that we managed it just in time and that I listened to my intuition. Otherwise the prediction of my horoscope for 2011: ” contractors in  my house” would have come true very literally. Now what is the connection with my felt work? Well, this event gave me the idea to pay more attention to the themes of gratitude and intuition en concider this in everything I do and what will take place in 2011. So Happy New Year everyone!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s